پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پاوه
 پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پاوه

مسلمان واقعی کیست؟

از آذرماه سال 1386 تاکنون سه شنبه هر هفته بعد از نماز عشاء مسجد قبای شهر پاوه شاهد حضور تعداد زیادی از علاقمندان مباحث دینی و اخلاقی است. در این شب ها به تناسب زمان توسط حاج ماموستا ملا قادر قادری هر شب دو درس ارائه میشود. درس اول، درس تفسیر قرآن کریم است و درس دوم به تناسب هر دوره یک مبحث ارائه میشود.

در این بخش درسهای  ارائه شده در این کلاسها (‌درس دوم ، سلسله درسهاي تاريخ ،‌سيره ،‌قصص ،‌وصايا و عقيده) را جهت استفاده دوستداران و علاقمندان به مباحث دینی درج میکنیم. باشد که مورد رضایت حی سبحان و استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد.

گفتني است دوره جديد كلاسها در نیمه دوم سال 1394، بعد از وقفه ای که بخاطر ماه مبارک رمضان در کلاسها ایجاد شد بود از تاريخ 31 شهریور94 آغاز و درس اخلاق اسلامی( مسلمان واقعی کیست؟ ) بعنوان درس دوم در كنار درس تفسير ارائه گردید.

******************

روز سه‌شنبه مورخ 04/ خرداد/1395درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و بیست و پنجم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس سی و یکم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 21/ اردیبهشت/1395درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و بیست و سوم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس بیست و نهم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 14/ اردیبهشت/1395درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و بیست و دوم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس بیست و هشتم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 07/ اردیبهشت/1395درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و بیست و یکم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس بیست و هفتم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 28/ اردیبهشت/1395درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و بیست و چهارم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس سی ام « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 31/ فروردین/1395درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و بیستم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس بیست و ششم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 24/ فروردین/1395درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و نوزدهم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس بیست و پنجم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 25/ اسفند/1394درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و هجدهم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس بیست و چهارم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 18/ اسفند/1394درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و هفدهم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس بیست و سوم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

روز سه‌شنبه مورخ 11/ اسفند/1394درادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملاقادر قادری در مسجد قباء پاوه درس سیصد و شانزدهم از سلسله درسهای تاریخ،‌سیره، قصص، وصایا، عقیده، اخلاق و... (درس بیست و دوم « مسلمان واقعی از نظر کتاب و سنت »)ارائه شد.

در ادامه، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث دینی درج شده است.

 

اطلاعات تماس با دفتر

استان کرمانشاه ، شهرستان پاوه ، خیابان امام محمد غزالی، دفتر امام جمعه پاوه

شبکه های اجتماعی

Template Design:Dima Group