پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پاوه
 پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پاوه

کلاس تاریخ

از آذرماه سال 1386 تاکنون سه شنبه هر هفته بعد از نماز عشاء مسجد قبای شهر پاوه شاهد حضور بیش از 250 نفر از علاقمندان مباحث دینی ، اخلاقی است. در این شب ها به تناسب زمان توسط حاج ماموستا ملا قادر قادری هر شب دو درس ارائه میشود یک درس تفسیر قرآن کریم و درس دیگر سیره نبوی ، تاریخ اسلام ، تاريخ انبيا و قصه هاي قرآني ،  است .

در این بخش درسهای مربوط به سیره نبوی و تاریخ اسلام ، تاريخ انبيا(ع) و قصه هاي قرآن ارائه شده در این کلاسها را جهت استفاده دوستداران و علاقمندان به تاریخ درج میکنیم. باشد که مورد رضایت حی سبحان و استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد و. انشاء الله 

كلاس تاريخ در تاريخ 4مرداد ماه 1390 با پايان دور اول كلاسها در سال 1390 ،‌ پايان يافت و مقرراست در دور جديد در كنار درس تفسير قرآن ، درس جديدي ارائه شود


**************************


روز سه‌شنبه مورخ 4/ مـرداد /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و پنجاه و پنجم از سلسله مباحث تاریخ (درس پانزدهم قصص القرآن ) با موضوع قصه اصحاب الرس ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

روز سه‌شنبه مورخ 28/ تيــر /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و پنجاه و چهارم از سلسله مباحث تاریخ ( درس چهاردهم قصص القرآن ) با موضوع قصه ساكنان روستا (اصحاب القريه) ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

روز سه‌شنبه مورخ 21/ تيــر /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و پنجاه و سوم از سلسله مباحث تاریخ ( درس سيزدهم قصص القرآن ) با موضوع حيات حضرت عزير (ع)  ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

روز سه‌شنبه مورخ 14/ تيــر /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و پنجاه و دوم از سلسله مباحث تاریخ ( درس دوازدهم قصص القرآن ) با موضوع قصه اصحاب الجنه (‌صاحبان يك باغ) ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

روز سه‌شنبه مورخ 7/ تيــر /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و پنجاه و يكم از سلسله مباحث تاریخ ( درس يازدهم قصص القرآن ) با موضوع قصه اصحاب الجنتين (صاحبان دو باغ) ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

روز سه‌شنبه مورخ 31/ خرداد /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و پنجاهم از سلسله مباحث تاریخ ( درس دهم قصص القرآن ) با موضوع قصه قوم سبــاء  ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

روز سه‌شنبه مورخ 24/ خرداد /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و چهل   و نهم از سلسله مباحث تاریخ ( درس نهم قصص القرآن ) با موضوع حيات بلعم باعورا ارائه شد. 

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

 

روز سه‌شنبه مورخ 17/ خرداد /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و چهل   و هشتم از سلسله مباحث تاریخ ( درس هشتم قصص القرآن ) با موضوع قصه اصحاب الاخدود ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

روز سه‌شنبه مورخ 10/ خرداد /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و چهل   و هفتم از سلسله مباحث تاریخ ( درس هفتم قصص القرآن ) با موضوع اصحاب السبت (ياران روز شنبه) ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

روز سه‌شنبه مورخ 3/ خرداد /1390در ادامه کلاسهای هفتگی ماموستا ملا قادر قادری در مسجد قباء پاوه درس يكصد و چهل   و ششم از سلسله مباحث تاریخ ( درس ششم قصص القرآن ) با موضوع يأجوج و مأجوج  ارائه شد.

در ادامه ، درس مذکور جهت استفاده دوستداران و علاقمندان مباحث تاريخي درج شده است .

اطلاعات تماس با دفتر

استان کرمانشاه ، شهرستان پاوه ، خیابان امام محمد غزالی، دفتر امام جمعه پاوه

شبکه های اجتماعی

Template Design:Dima Group